Hephuset

Gå til indhold

Hoved menu:


til printning


Indkaldelse til Brugermøde (årsmøde) 2016
HEP-huset, Carlsbergvej 4, 3660 Stenløse
Fredag den 27. maj kl. 14:00

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Brugerbestyrelsens beretning for det forløbne år
3 Drøftelse af indkomne forslag
4 Valg af medlemmer til Brugerbestyrelsen samt suppleanter
5 Eventuelt
                                    
Forslag til drøftelse under pkt. 3 skal være brugerbestyrelsen i hænde senest 12.maj 2016.
På Brugermødet udleveres valgkort (stemmeseddel) til valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og valgkort(stemmeseddel) til valg af 3 suppleanter til Brugerbestyrelsen.
Stemmeberettigede er personligt fremmødte bosat i Egedal Kommune, som er fyldt 60 år eller er handicappede. 
Der kan kræves alderslegitimation i form af sygesikringsbevis, pensionsmeddelelse eller lignende. 
Ifølge Vedtægtens § 9.4 træffes alle beslutninger på brugermødet ved almindeligt stemmeflertal blandt de personligt fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Til Brugerbestyrelsen er flg. på valg:                            Som Suppleanter er flg. på valg:
Lilly Højgaard, kan genvælges                                             Kirsten Toft Larsen, kan genvælges
Lene Ravn,      kan genvælges
Bent Madsen,   ønsker ikke genvalg
Villy Krohne,   kan genvælges

                                                        Gratis kaffe/brød. Øl/vand kan købes.
Med venlig hilsen
HEP-husets Brugerbestyrelse
 
 

FORÅRS FEST

Lørdag den 28. maj 2016 
Spisning kl. 12.00Der kan købes pølser og ribbensteg/sandwich samt øl/vand
til fornuftige priser

Kaffe med kage serveres senere

L a r s   G r a n d


Underholder med sin harmonika og sin forkærlighed
for sømandsviser, revyviser og populærmusik.

Pris: 30 kr. incl. kaffe, kage samt skøn underholdning

Billetterne sælges fra den 2. maj 2016 hos caféværterne. 
 


HEP-Husets bibliotek
befinder sig i Billardstuen

Tag en bog og afleverer en bog.
Ved aflevering skrives dato i bogen, som lægges i afleveringskassen.
På grund af pladsmangel må der højst afleveres 6 "nye" bøger.


Biblioteksgruppen

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu